O světě, který tu je i není - o věcech výjimečných i banálních, podivuhodných i trapných, temných i oslnivých, tristních i směšných, paradoxních i logických, stejně tak však i o věcech temně zářících, tragikomických, podivuhodně banálních, výjimečně trapných či zcela logicky paradoxních. A o sobě, který tu je i není stejně tak.

úterý 21. května 2024

Vladimír Hirsch / Lux Antiqua (LP)

CZ:

Vladimír Hirsch - Lux Antiqua 

Skladba pro orchestr, smíšený sbor a integrované techniky. 2017-2022. (LP ©2023 Integrated Music Records-Catch 067). Hudebníci:  Vladimír Hirsch - elektronika, klávesové nástroje, syntezátory, perkuse, integrovaná technika. Czech Integrated Ensemble & Choir. Participace: Martina Sanollová a Dominika Karčovská - vokální aditiva. Produkce: Ars Morta Universum. Album foto: Jan Vávra Písecký

Strana 1: 1-Sequentia I, 2-Sequentia II, 3-Sequentia III. Strana 2: 1-Sequentia IV, 2-Sequentia V, 3-Sequentia VI 

Konceptuální album, založené na dialogu ústředních, jakkoli minimalisticky úsporných repetitivních sborových motivů s instrumentálními tématy v duchu autorova integrovaného hudebního pojetí. Jedná se o práci oratoriální povahy typu hudebního rekviem, avšak bez přítomností sólových vokálních partů a bez kompozičního členění do podoby tohoto standardního klasického útvaru. Orchestrálně-industriální prvky ve svém přiměřeném množství přidávají vhodnou dynamickou sílu hudebnímu projevu, kde dominuje vrstevnatá polytonalita s historickými stylovými odkazy a obrazotvorná alchymická práce se zvukem (Tom Saivon).


EN:

Vladimir Hirsch - Lux Antiqua

Composition for orchestra, mixed choir and integrated techniques. 2010-2022. (LP ©2023 Integrated Music Records-Catch 067). Musicians: Vladimír Hirsch - electronics, keyboards, synthesizers, percussion, integrated technology. Czech Integrated Ensemble & Choir. Participation: Martina Sanollová and Dominika Karčovská - vocal additives. Produced by Ars Morta Universum. Photo album: Jan Vávra Písecký

Side 1: 1-Sequentia I, 2-Sequentia II, 3-Sequentia III. Side 2: 1-Sequentia IV, 2-Sequentia V, 3-Sequentia VI


"A conceptual album, based on a dialogue of central, however minimalistically repetitive choral motifswith instrumental themes in the spirit of the author's integrated musical concept. It is a work of an oratorical nature of a musical requiem type, but without the presence of solo vocal parts and without compositional articulation into the form of that standard classical formation. Orchestral-industrial elements in their reasonable amount add suitable dynamic power to the musical expression, where the layered polytonality with historical stylistic references and imaginative alchemical work with sound" (Tom Saivon).Žádné komentáře:

Okomentovat