O světě, který tu je i není - o věcech výjimečných i banálních, podivuhodných i trapných, temných i oslnivých, tristních i směšných, paradoxních i logických, stejně tak však i o věcech temně zářících, tragikomických, podivuhodně banálních, výjimečně trapných či zcela logicky paradoxních. A o sobě, který tu je i není stejně tak.

úterý 21. května 2024

Vladimír Hirsch / Lux Antiqua (LP)

CZ:

Vladimír Hirsch - Lux Antiqua 

Skladba pro orchestr, smíšený sbor a integrované techniky. 2017-2022. (LP ©2023 Integrated Music Records-Catch 067). Hudebníci:  Vladimír Hirsch - elektronika, klávesové nástroje, syntezátory, perkuse, integrovaná technika. Czech Integrated Ensemble & Choir. Participace: Martina Sanollová a Dominika Karčovská - vokální aditiva. Produkce: Ars Morta Universum. Album foto: Jan Vávra Písecký

Strana 1: 1-Sequentia I, 2-Sequentia II, 3-Sequentia III. Strana 2: 1-Sequentia IV, 2-Sequentia V, 3-Sequentia VI 

Konceptuální album, založené na dialogu ústředních, jakkoli minimalisticky úsporných repetitivních sborových motivů s instrumentálními tématy v duchu autorova integrovaného hudebního pojetí. Jedná se o práci oratoriální povahy typu hudebního rekviem, avšak bez přítomností sólových vokálních partů a bez kompozičního členění do podoby tohoto standardního klasického útvaru. Orchestrálně-industriální prvky ve svém přiměřeném množství přidávají vhodnou dynamickou sílu hudebnímu projevu, kde dominuje vrstevnatá polytonalita s historickými stylovými odkazy a obrazotvorná alchymická práce se zvukem (Tom Saivon).


EN:

Vladimir Hirsch - Lux Antiqua

Composition for orchestra, mixed choir and integrated techniques. 2010-2022. (LP ©2023 Integrated Music Records-Catch 067). Musicians: Vladimír Hirsch - electronics, keyboards, synthesizers, percussion, integrated technology. Czech Integrated Ensemble & Choir. Participation: Martina Sanollová and Dominika Karčovská - vocal additives. Produced by Ars Morta Universum. Photo album: Jan Vávra Písecký

Side 1: 1-Sequentia I, 2-Sequentia II, 3-Sequentia III. Side 2: 1-Sequentia IV, 2-Sequentia V, 3-Sequentia VI


"A conceptual album, based on a dialogue of central, however minimalistically repetitive choral motifswith instrumental themes in the spirit of the author's integrated musical concept. It is a work of an oratorical nature of a musical requiem type, but without the presence of solo vocal parts and without compositional articulation into the form of that standard classical formation. Orchestral-industrial elements in their reasonable amount add suitable dynamic power to the musical expression, where the layered polytonality with historical stylistic references and imaginative alchemical work with sound" (Tom Saivon).neděle 7. dubna 2024

Vladimír Hirsch / Katagenesis (review by Side-Line magazine)


Czech artist Vladimir Hirsch has been involved with numerous projects and can be easily considered as one of the most prominent Industrial/Experimental artists from Czechia. He released an impressive number of works during the past twenty years and now joined hands together with Zoharum to unleash new work.

The album has been conceived as a classical opus and that’s not a coincidence. Classical music definitely appears to be an important source of inspiration, but also an experiment to mix it with Industrial sound treatments and pure Experimental field recordings. Heavy and bombastic, sometimes into epic arrangements, but still revealing a few subtle elements, this work brings Neo-Classic and Industrial music together. 

I don’t know of many artists like Vladimir Hirsch. He brings different styles together and doesn’t hesitate to build up a bridge between Classical- and Industrial music. This is an imaginary Soundtrack or music for Experimental dance performances. The sound of Hirsch reminds me of Stravinsky for its complexity with Industrial sound treatments on top. This is pure drama and sonic extravaganza!

The originality of the work appears to be equal to its unique, Experimental format. This music isn’t always easily accessible and especially some of the longest cuts are hard to endure. 

This is a superb album for a very restricted number of music lovers…

Side Line magazine, 2021

Vladimir Hirsch – Katagenesis (Album – Zoharum) (side-line.com)