O světě, který tu je i není - o věcech výjimečných i banálních, podivuhodných i trapných, temných i oslnivých, tristních i směšných, paradoxních i logických, stejně tak však i o věcech temně zářících, tragikomických, podivuhodně banálních, výjimečně trapných či zcela logicky paradoxních. A o sobě, který tu je i není stejně tak.

čtvrtek 22. června 2017

Vzkaz odpůrcům názvu Czechia

Milí odborníci na lingvistiku, 
geografii, krasomluvu a historii, 
pisatelé a signatáři rozhořčených petic 
a další zanícení bojovníci proti názvu Czechia,

jsme zvyklí na diskuzi s odpůrci názvu Czechia a můžeme než konstatovat, že vaše názory se z principu neliší. Je pro ně typické, že zcela pomíjejí naprosto zásadní a klíčový důvod institucionalizace anglického zeměpisného názvu naší vlasti, pravděpodobně proto, že podobný přistup je vám bytostně cizí. Věc nahlížíte sebestřednou optikou, kdy všemi nešvary, z nichž viníte druhé, sami disponujete v míře vrchovaté. Chcete nás kritizovat, že dvacet let bojujeme za to, aby naše země vystupovala jako v čase a prostoru kontinuální svébytná jednotka a nikoli jako pomíjivý politický subjekt (politický název naší země byl za posledních 100 let změněn devětkrát !) ? 

Pilsner Urquell - brewed in Plzeň, Czechia


Ano, to je totiž pravý princip našeho snažení - který naprosto nechápete a opřádáte naši motivaci absurdními konspirativními teoriemi (je zcela signifikantní, že jsme ve vašich iracionálních útocích současně rusofilové a germanofilové, současně sionisté a antisemité, současně komunisté a fašisté, současně "placeni Kremlem a Němci", současně islamisté a islamofobové, atd.), vycházejícími z naprostého zmatku ve vašich mediálně manipulovaných hlavách, neb nic takového nejsme, nikdy jsme nebyli a nikým, kromě sebou samými placeni nejsme - nikoli prosadit za každou cenu určitý název. Kdyby se v roce 1993 shodli odborníci na jiném názvu, např. Czechlands, nikdo z nás by neměl potřebu to měnit.

Nicméně, jakkoli se tehdy odborníci (ano, již tehdy) na něčem shodli, NIKDO tuto skutečnost nerespektoval (opět typické pro tuto enklávu) z podobně subjektivistických důvodů, jimiž se prezentujete vy a díky klasickému obcházení problému namísto jeho řešení se politická reprezentace státu rozhodla, že zeměpisný název nahradí politickým. Tento akt "chytré horákyně" byl ve skutečnosti kocourkovskou absurditou, neb zeměpisný název nelze politickým nahradit ze zcela evidentních důvodů : politický název má z principu přechodnou platnost a odtrhuje subjekt od možnosti chápat ho v dějinném, tedy kontinuálním kontextu, čímž ho činí nestabilním (proto je jméno důležité a není jen prázdným slovem. Nomen omen!). Vskutku čin v Evropě ojedinělý a hodný nevzdělaného a povrchního diletanta. TENTO FAKT (nikoli název samotný) byl příčinou vzniku naší iniciativy (která pro vaši informaci vznikla v Brně a byla založena lingvistou prof.Šrámkem a starostou Židenic panem Kopřivou). Současně - protože v té době panoval i spor o český zeměpisný název státu, jakkoli byl rovněž již v roce 1993 schválen - na moravské straně byla motivace velmi silně ovlivněna též obavou, aby se státu neříkalo Čechy (Bohemia), kterýžto název by ignoroval východní část naši země. 

Naše iniciativa nemá žádnou politickou či jinou moc, kterou nám přisuzujete, vychází z přesné a otevřenému recipientovi dostatečně zřejmé argumentace. Jazykově-historická nabídka byla zřejmá a rozhodnutí zcela logické. Nikdo nemůže za to, že rodilým mluvčím jazyka anglického bylo jedno, jak nás budou pojmenovávat, ostatní jazyky si název našly samy (nota bene v drtivé většina velmi podobný až identický s názvem Czechia). To, co je zásadní, je tedy odmítání zeměpisného názvu coby politicky neutrálního, v běžné řeči přirozeně aplikovatelného a univerzálně použitelného, jež je podobně tragikomickým aktem jako přeřezávání větve, na které sedíme. Subjektivní hlediska (jichž může být na tisíce) ve věci všeobecně prospěšné nemají místo a pokud jim toto místo jsme ochotni poskytnout, vypovídá to výmluvně o našem skutečném, tedy velmi povrchním vztahu k vlastní zemi a společnosti. Vám najednou velmi záleží na tom, co si myslí občané státu o jeho anglickém názvu a chtěli byste referendum ? Vrchol Kocourkova. Necháte se léčit na základě referenda laiků nebo dáte přednost názoru odborníků ? Žádná jiná země v Evropě nedospěla k takovému nesmyslu. Vám, dámy a pánové, záleží na věci jen proto, že se vám název osobně nelíbí, jinak je vám skutečný problém s tím spojený zcela ukradený, po dlouhých 23 let jste se o něj nezajímali  a o jeho šíři nemáte nejmenší ponětí, což dokazujete svými, základními vědomostmi neposkvrněnými  domněnkami, jež jsou pouhým papouškováním stejně diletantských a zdravého rozumu prostých dezinformací mediální provenience. Vaše JÁ trpí, nikoli společnost či dokonce demokracie. Pouze vaše JÁ, nikoli stát, je uraženo, což je všem, kteří dnes křičíte společné a přitom se nikdo z vás o dění ve společnosti skutečně aktivně nezajímá. Proto i častá nařčení, že někomu něco diktujeme.... Absurdní ! Jen další důkaz toho, že nemáte ponětí, jak to funguje, neb my samozřejmě nikomu nic diktovat nemůžeme, my jen dvacet let - zatímco vy jste tvrdě spali - pracujeme na věci, která nám osobně nic nepřináší, jen krev, pot, slzy a urážky těch, kteří k problému čichnou a vše okamžitě "vědí". Pracujeme, protože se stydíme za to, jak se tato země prezentuje, pracujeme, protože nám o ni jde. Nic jiného.

Problém tedy není Czechia, problém je váš obecný postoj k věci, postoj, který v naší současné společnosti převažuje - ignorance, "jáství" a výměna demokracie za idiokracii. Bolševik nám nasadil obojek a když nás z něj pustili, jsme prostě jako psi utržení ze řetězu. Nicméně, vše má svá pravidla. I demokracie. Přišli jsme ze systému, kdy nerozhodovalo vzdělání a schopnosti, ale poddajnost vůči straně a vládě, rudá knížka byla výučním listem a to se podepsalo i na dalších generacích v disrespektu k erudovanému stanovisku. Žádné rovnostářství neexistuje, dámy a pánové, to je hluboký omyl. Nemohu kecat do věci, které nerozumím, opak je vaše pytlíkovství a zvrácená představa svobody a demokracie. Ke skutečné demokracii patří totiž i sebereflexe. A proto jsme na tom tak špatně. Nemyslíme tím samozřejmě materiální stránku, ale duchovní rozměr věcí.

Hodně úspěchů v boji za kvaziestetiku, to jistě budoucí generace ocení, pokud nebudou žít v zemi, která bude mít zase jiný název či možná třeba už ani ne ve své vlastní zemi (jak nás učí historie, ze které se poučit neumíme). 
                                                                                                       Vladimír Hirsch, květen 2016
                                                                                                Občanská iniciativa Česko / Czechia
Vladimír Hirsch - Scripta Soli

Vladimír Hirsch - Scripta Soli

SCRIPTA SOLI (can be translated as "Writings of the earth/ground") is a thematic album, based on a fictive experience during apocalyptic war catastrophe, perceived from the position of a person imprisoned in the bunker. In epic form, it consists in descriptions of his feelings, memories, fears, visions and expectation of inevitable in echoes of devastating actions on the surface, as though, all sonically interpretated by the ground. Musical idea and rendition of this figurative opus is carried out by the work with field recordings, electroacoustic and digital techniques through metamorphic musicalization of primarily non-musical elements, typical for the musician, in case of this album as an essential manner, thus, "musique concrète intergrée" as basic idea of the epic work.

Tracks:
1. Indictum
2. Omen
3. Impressiones
4. Exanima
5. Camera delusionis
6. Erebeum
7. Centuria
8. Fuga / Acquiesce
9. Dacryon
10. Amorphes
11. Guttae ultimae
12. Consummatum

2017 Old Captain - CD, digipak, 60 minutes

Downlod: Scripta Soli
Review: This Is Darkness - review by Michael Barnett