O světě, který tu je i není - o věcech výjimečných i banálních, podivuhodných i trapných, temných i oslnivých, tristních i směšných, paradoxních i logických, stejně tak však i o věcech temně zářících, tragikomických, podivuhodně banálních, výjimečně trapných či zcela logicky paradoxních. A o sobě, který tu je i není stejně tak.

čtvrtek 26. října 2017

Do posledního přísného detailu


Opuštěná továrna za městem, kam se místní bojí chodit. Vítr tam přes vybité okenní tabulky uvedl opět do pohybu ocelová kola strojů. Jejich industriální symfonie doplňuje temný orchestr tajných, kteří nemluví, jen táhle produkují tóny na své nástroje. A když se otočí vítr na město, aby tam zanesl úryvky zvláštních melodií a zvuků, nikdo raději nevychází.Scripta Soli je ale přeci jen jemnější a detailnější prací. Vladimír Hirsch tady rozehrál další barevný příběh na téma jeho vlastního skladatelského pojetí, nazvaného integrovaná hudba. Mix temného industrialu a soudobé klasické hudby v elektronickém podání, doplněném zvuky piana, vokálů, hlasů a dalších vjemů ze zvukových experimentů. Ty zde pocházejí také z terénních nahrávek. Je to silné a temné album. Co ale rozhodně nechybí, je všudypřítomná Hirschova intenzivní energie. Jeho trade mark. Ten tlak a síla, vše prokomponované do posledního přísného detailu.

Scripta Soli je postavená na minimalisticky dokonalé práci. S každým zvukem, úderem, hlučnou vlnou, táhlou stěnou i bizarně nervními jemnými okamžiky, s tím vším je nakládáno opatrně a vyváženě, jemně a zároveň přesně cíleně. Hudba na Scripta Soli nespěchá. Myslím, že to kdysi řekl Adam Nenadál. Ta místa, kde kapela jako by pustí nástroje, a nechá vše jen znít. Taková místa dokáže ve svých zvukových kolážích i Vladimír Hirsch. A jak je u něho rovněž zvykem, i finální mix je dotažen k akustické dokonalosti.

Také dnešní tesaři používají ke své práci současné stroje a technologie. Ti nejlepší se ale poznají až pak, podle detailů nejjemnější staré poctivé práce s malými dláty. To v přeneseném významu platí i pro současné ceněné skladatele experimentální elektronické hudby. Vladimír Hirsch je na její mezinárodní scéně znám a ceněn už několik desítek let. A Scripta Soli – vydané u ukrajinského labelu s příznačným názvem Old Captain - je další jasnou odpovědí, proč má tato scéna i patřičný respekt ku slovu Czechia.

Richard Kutěj (Full Moon, 2017)

neděle 30. července 2017

Wikipedia - "Wise men of Gotham"


Motto: 
When some unaccustomed idea of common sense appears in the world, 
you may know it by this sign, that the dunces are all in confederacy against it

Paraphrase of the quote from Jonathan Swift's
"Thoughts on Various Subjects, Moral and Diverting" 


Despite repeated protests, the articles about the name CZECHIA and also many minor edits mentioning the name, have been continuously deleted from English Wikipedia by several administrators, especially by "Yopie" and "Mewulwe" admins (nicknames), but also some other, predominantly Czechs, who have been focusing their efforts on erasing the word Czechia for years. Some journalists suggested it is a result of the struggle between supporters of the name "Czechlands" and "Czechia," but that information is not based on truth. The reason is both simple and absurd. All of those admins prefer to use "The Czech Republic," in every case, also in historical connotations and all of them do not like geographical name Czechia. Really great visiting card of unbiassed encyclopedy!

To "solve" the problem with historical issues or themes, which are somehow out of the time of existence of "the Czech Republic", some "salvation idea" came to their minds: they decided to put everywhere in articles of that kind some "introduction", how everybody should understand what is meant by e.g."Literature of the Czech Republic" and there is (as everywhere) written, it is the production of all history of the Czech state and mentioned all state formations in Czechia during centuries. This preface should help the reader to understand what country they keep in mind. This Kocourkov's (Czech Gotham) application overcrossing all absurdity conjoined with brainless insisting of exclusive use of the political name of the country. Of course, it cannot help at all, because usual reader is only totally confused, and, in addition, surprised by the presence of such as introduction, but mainly, it is spreading of untruth, because "the Czech Republic" does and cannot have that action potential, even if its lovers repeat it million times. The result is only confirmation of stupidity and POV (point of view, thus, subjective opinion), so frequently used by themselves in accusations of people, who are so "impudent" and "pushing", that ask for using geographical name of the country, which is universal and therefore can be used in general context without any idiotic and mendacious prefaces, presented by "Wikipedia wise men" on every page, which theme goes beyond their "Czech Republic".

On top of all, there is only one case in all English Wikipedia, where some country operates under two names in one issue, resp. when we can find two articles about the same theme - "Music of the Czech lands" and "Music of the Czech Republic" All that idiotic circumvention only for "the highest and most sacred goal" not to use the word Czechia at any cost. Thank you, wise men of Wikipedia!

Nonsense can generate only another nonsense and, in this awkward case, the production of other nonsenses - based on absurd false statement, that "The Czech Republic can represent (with "proper" explanation) all history of Czechia - which is copied or taken over into other media, considering Wikipedia reliable source of information is overwhelming. Absurdity has been spreading all over the world. This is the reason why we can find "pearls" like: "11th century in the Czech Republic", "Antonín Dvořák, a composer from the Czech Republic", "Charles IV was a king of the Czech Republic", "Prince Bořivoj was born in the Czech Republic", "...when Constantin and Methodius came to the Czech Republic" and many others products, "illuminated" by Wikipedia editors.

Poor Charles IV - if he would know
he was the king of the Czech Republic .....

Our article "Czechia - the one-word name of the Czech Republic" was deleted not only from Wikipedia pages but also from personal page of contributors, so dangerous it seems to be. In the case of the second contribution of us, "Czechia - the name dispute," a vote was held about the wiki page deletion and despite the outcome being favorable for retaining the article, it was deleted. All protests against that behaviour were ignored or repeatedly followed by threats of blocking the user, later by definitive block, when there was a struggle to repost and keep the information online. The "objectivity" of Wikipedia is sufficiently highlighted by this situation. The word CZECHIA is simply prohibited there. Who is that much interested in it being hidden is a mystery, but a particular political reason seems highly probable.

Vladimír Hirsch


čtvrtek 22. června 2017

Vzkaz odpůrcům názvu Czechia

Milí odborníci na lingvistiku, 
geografii, krasomluvu a historii, 
pisatelé a signatáři rozhořčených petic 
a další zanícení bojovníci proti názvu Czechia,

jsme zvyklí na diskuzi s odpůrci názvu Czechia a můžeme než konstatovat, že vaše názory se z principu neliší. Je pro ně typické, že zcela pomíjejí naprosto zásadní a klíčový důvod institucionalizace anglického zeměpisného názvu naší vlasti, pravděpodobně proto, že podobný přistup je vám bytostně cizí. Věc nahlížíte sebestřednou optikou, kdy všemi nešvary, z nichž viníte druhé, sami disponujete v míře vrchovaté. Chcete nás kritizovat, že dvacet let bojujeme za to, aby naše země vystupovala jako v čase a prostoru kontinuální svébytná jednotka a nikoli jako pomíjivý politický subjekt (politický název naší země byl za posledních 100 let změněn devětkrát !) ? 

Pilsner Urquell - brewed in Plzeň, Czechia


Ano, to je totiž pravý princip našeho snažení - který naprosto nechápete a opřádáte naši motivaci absurdními konspirativními teoriemi (je zcela signifikantní, že jsme ve vašich iracionálních útocích současně rusofilové a germanofilové, současně sionisté a antisemité, současně komunisté a fašisté, současně "placeni Kremlem a Němci", současně islamisté a islamofobové, atd.), vycházejícími z naprostého zmatku ve vašich mediálně manipulovaných hlavách, neb nic takového nejsme, nikdy jsme nebyli a nikým, kromě sebou samými placeni nejsme - nikoli prosadit za každou cenu určitý název. Kdyby se v roce 1993 shodli odborníci na jiném názvu, např. Czechlands, nikdo z nás by neměl potřebu to měnit.

Nicméně, jakkoli se tehdy odborníci (ano, již tehdy) na něčem shodli, NIKDO tuto skutečnost nerespektoval (opět typické pro tuto enklávu) z podobně subjektivistických důvodů, jimiž se prezentujete vy a díky klasickému obcházení problému namísto jeho řešení se politická reprezentace státu rozhodla, že zeměpisný název nahradí politickým. Tento akt "chytré horákyně" byl ve skutečnosti kocourkovskou absurditou, neb zeměpisný název nelze politickým nahradit ze zcela evidentních důvodů : politický název má z principu přechodnou platnost a odtrhuje subjekt od možnosti chápat ho v dějinném, tedy kontinuálním kontextu, čímž ho činí nestabilním (proto je jméno důležité a není jen prázdným slovem. Nomen omen!). Vskutku čin v Evropě ojedinělý a hodný nevzdělaného a povrchního diletanta. TENTO FAKT (nikoli název samotný) byl příčinou vzniku naší iniciativy (která pro vaši informaci vznikla v Brně a byla založena lingvistou prof.Šrámkem a starostou Židenic panem Kopřivou). Současně - protože v té době panoval i spor o český zeměpisný název státu, jakkoli byl rovněž již v roce 1993 schválen - na moravské straně byla motivace velmi silně ovlivněna též obavou, aby se státu neříkalo Čechy (Bohemia), kterýžto název by ignoroval východní část naši země. 

Naše iniciativa nemá žádnou politickou či jinou moc, kterou nám přisuzujete, vychází z přesné a otevřenému recipientovi dostatečně zřejmé argumentace. Jazykově-historická nabídka byla zřejmá a rozhodnutí zcela logické. Nikdo nemůže za to, že rodilým mluvčím jazyka anglického bylo jedno, jak nás budou pojmenovávat, ostatní jazyky si název našly samy (nota bene v drtivé většina velmi podobný až identický s názvem Czechia). To, co je zásadní, je tedy odmítání zeměpisného názvu coby politicky neutrálního, v běžné řeči přirozeně aplikovatelného a univerzálně použitelného, jež je podobně tragikomickým aktem jako přeřezávání větve, na které sedíme. Subjektivní hlediska (jichž může být na tisíce) ve věci všeobecně prospěšné nemají místo a pokud jim toto místo jsme ochotni poskytnout, vypovídá to výmluvně o našem skutečném, tedy velmi povrchním vztahu k vlastní zemi a společnosti. Vám najednou velmi záleží na tom, co si myslí občané státu o jeho anglickém názvu a chtěli byste referendum ? Vrchol Kocourkova. Necháte se léčit na základě referenda laiků nebo dáte přednost názoru odborníků ? Žádná jiná země v Evropě nedospěla k takovému nesmyslu. Vám, dámy a pánové, záleží na věci jen proto, že se vám název osobně nelíbí, jinak je vám skutečný problém s tím spojený zcela ukradený, po dlouhých 23 let jste se o něj nezajímali  a o jeho šíři nemáte nejmenší ponětí, což dokazujete svými, základními vědomostmi neposkvrněnými  domněnkami, jež jsou pouhým papouškováním stejně diletantských a zdravého rozumu prostých dezinformací mediální provenience. Vaše JÁ trpí, nikoli společnost či dokonce demokracie. Pouze vaše JÁ, nikoli stát, je uraženo, což je všem, kteří dnes křičíte společné a přitom se nikdo z vás o dění ve společnosti skutečně aktivně nezajímá. Proto i častá nařčení, že někomu něco diktujeme.... Absurdní ! Jen další důkaz toho, že nemáte ponětí, jak to funguje, neb my samozřejmě nikomu nic diktovat nemůžeme, my jen dvacet let - zatímco vy jste tvrdě spali - pracujeme na věci, která nám osobně nic nepřináší, jen krev, pot, slzy a urážky těch, kteří k problému čichnou a vše okamžitě "vědí". Pracujeme, protože se stydíme za to, jak se tato země prezentuje, pracujeme, protože nám o ni jde. Nic jiného.

Problém tedy není Czechia, problém je váš obecný postoj k věci, postoj, který v naší současné společnosti převažuje - ignorance, "jáství" a výměna demokracie za idiokracii. Bolševik nám nasadil obojek a když nás z něj pustili, jsme prostě jako psi utržení ze řetězu. Nicméně, vše má svá pravidla. I demokracie. Přišli jsme ze systému, kdy nerozhodovalo vzdělání a schopnosti, ale poddajnost vůči straně a vládě, rudá knížka byla výučním listem a to se podepsalo i na dalších generacích v disrespektu k erudovanému stanovisku. Žádné rovnostářství neexistuje, dámy a pánové, to je hluboký omyl. Nemohu kecat do věci, které nerozumím, opak je vaše pytlíkovství a zvrácená představa svobody a demokracie. Ke skutečné demokracii patří totiž i sebereflexe. A proto jsme na tom tak špatně. Nemyslíme tím samozřejmě materiální stránku, ale duchovní rozměr věcí.

Hodně úspěchů v boji za kvaziestetiku, to jistě budoucí generace ocení, pokud nebudou žít v zemi, která bude mít zase jiný název či možná třeba už ani ne ve své vlastní zemi (jak nás učí historie, ze které se poučit neumíme). 
                                                                                                       Vladimír Hirsch, květen 2016
                                                                                                Občanská iniciativa Česko / Czechia
Vladimír Hirsch / Scripta Soli (review by Michael Barnett)

Vladimír Hirsch - Scripta Soli

SCRIPTA SOLI (can be translated as "Writings of the earth/ground") is a thematic album, based on a fictive experience during apocalyptic war catastrophe, perceived from the position of a person imprisoned in the bunker. In epic form, it consists in descriptions of his feelings, memories, fears, visions and expectation of inevitable in echoes of devastating actions on the surface, as though, all sonically interpretated by the ground. Musical idea and rendition of this figurative opus is carried out by the work with field recordings, electroacoustic and digital techniques through metamorphic musicalization of primarily non-musical elements, typical for the musician, in case of this album as an essential manner, thus, "musique concrète intergrée" as basic idea of the epic work.

Tracks:
1. Indictum
2. Omen
3. Impressiones
4. Exanima
5. Camera delusionis
6. Erebeum
7. Centuria
8. Fuga / Acquiesce
9. Dacryon
10. Amorphes
11. Guttae ultimae
12. Consummatum

2017 Old Captain - CD, digipak, 60 minutes

Michael Barnett
This Is Darkness, 2017

Download: Scripta Soli
Review: This Is Darkness - review by Michael Barnett


neděle 26. března 2017

Subpop Squeeze - Anacreontics

Subpop Squeeze / Anacreontics

Thematic album of the project, which is an alter ego of Vladimír Hirsch. Dark-electro-industrial-thrash synthesis. Created between 2014 and 2016. Recorded at CatchArrow Recordings studio, Prague, Czechia. CD released by E-Klageto/PsychKG, Germany.

Musicians & participants: Vladimír Hirsch - electronic keyboards, synthesizers, samplers, digital technology, Nadya Feir - vocals, El - vocals, Timothy Simmons - recitation, David Icke - spoken word. Production & lyrics by Tom Saivon. Photography & artwork by Gelso Nero & Jan Vávra. Product manager: Martina Sanollová

Conceptual work, named intentionally gracefully after ancient Greek genre of "songs about love and wine", but created with obvious sarcastic and mocking undertone both in musical processing in style, called dark-electro-industrial-thrash synthesis (T.Saivon), with critical, sometimes almost cynical texts, however verbal component plays mainly the role of background. Rock principle of thrash metal characteristics and electronics are surrounded by industrial and dark ambient soundscapes. 

Tracks:
1 Derm
2 Obsessive Tap
3 Discharge
4 And All Love Dead
5 Thanatic
6 Neikothropy
7 Burning Tongues
8 Transient Spell
9 Scratch
10 Roaring Secrets
11 Shy Of The Light

The album released on March 23, 2017 by E-Klageto (A Division of Psych.KG), Germany (cat.no. Exklageto 16). Order: psychkg@online.de 
+ via PayPal on http://www.vladimirhirsch.com/e_menu.html#Anacreontics, http://www.vladimirhirsch.com/cz_menu.html#Anacreontics
or on mail adresses vladimir.hirsch@gmail.com.

Vladimír Hirsch as Subpop Squeeze
sobota 7. ledna 2017

Vladimír Hirsch - Selected Organ and Piano Works

Vladimír Hirsch - Selected Organ & Piano Works cover

A selection of compositions, created between 1977 and 2012. Two discs album. The collection of combines unpublished tracks or adjusted versions of previously released material. All tracks revisited, re-recorded and remixed at CatchArrow Recordings studio, Prague, Czechia, 2012. Musicians: Vladimír Hirsch - organs, pianos, electroacoustic, analogue and digital techniques

Vladimír Hirsch playing organ
Tracklist:
DISC 1

“NENIA” for organ & integrated techniques, Op. 62; 1999-2008
1 Nenia

”ELEGY” for organ, telharmonium & gas organ, Op. 65; 2001
2 Elegy Part I
3 Elegy Part II

“HYMNUS Č.2” for organ, Op. 56; 1998
4 Hymn No.2

ORGAN PRELUDES from Op. 39; 1996, Op. 58; 1998 and Op. 64; 1999
5 Prificatio
6 Mechanical Sketch I
7 Mechanical Sketch II
8 Exodus Prelude

9 Hymn For Bells And Organ - excerpt from the soundtrack “JÁKOB'S LADDER”, Op. 83; 2009

From “DANZE E MARCE", suite for organ, piano & integrated techniques, Op.57; 1998
10 Teorema
11 Convulsione

“AMORPHEAE” for organ, crystalophone & integrated techniques, Op. 86; 2010
12 Amorphea I
13 Amorphea II

“PARTITA FOR PIANO”, Op. 18; 1988
14 Partita For Piano

“AION” for piano, Op. 33; 1992
15 Aion Part 1
16 Aion Part 2

DISC 2

“TRIGONAL SONATA” for piano & integrated techniques
17 I. Grave. Ambiguamente
18 II. Allegro. Espressivo
19 III. Molto adagio

“SIX BAGATELLES” for piano, Op. 16; 1987
20 Bagatelle 1
21 Bagatelle 2
22 Bagatelle 3
23 Bagatelle 4
24 Bagatelle 5
25 Bagatelle 6

“DETAXICHEN” for 2 pianos & tapes, Op. 41; 1996
26 Azygea
27 Epikrasis

“NOSTALGIE” for piano, Op. 43; 1997
28 Nostalgie I
29 Nostalgie II
30 Nostalgie III
31 Nostalgie IV

“CATS ON THE ROOFTOP” for 2 pianos, Op. 4; 1977
32 Cats On The Rooftop

“LAMIADAE: SYMMETRIC VARIATIONS” for pianos & integrated techniques; Op. 88; 2012
33 Symmetric Variation 1
34 Symmetric Variation 2
35 Symmetric Variation 3

“THIRD EYE” for piano & integrated techniques, Op. 69; 2003
36 Third Eye

© 2013 Integrated Music Records - Catch 054 (2CDR), suRRism-Phonoethics – sPE_0143 (DIG)
Album for download