O světě, který tu je i není - o věcech výjimečných i banálních, podivuhodných i trapných, temných i oslnivých, tristních i směšných, paradoxních i logických, stejně tak však i o věcech temně zářících, tragikomických, podivuhodně banálních,
výjimečně trapných či zcela logicky paradoxních. A o sobě, který tu je i není stejně tak.

čtvrtek 6. února 2014

Wikipedistán aneb hlasování coby diktát "pravdy"

Jste odborníkem v určitém oboru? Rádi píšete? Chcete se podělit o své znalosti? Nic snazšího – staňte se přispěvatelem internetové encyklopedie Wikipedie v jakémkoli jazyce, jímž vládnete.

Je-li oblast Vašeho zájmu tamtéž nepopsaným listem či potřebuje doplnit, máte štěstí a můžete se těšit na své příspěvky k všeobecnému vzdělání a obohacení znalostí čtenářů, prahnoucích po vědomostech.
Tak tedy vzhůru do toho ! Zaregistrujte se, naučte se psát ve speciálním kódování "wikitextu" (což není díky vysvětlivkám nijak zvlášť obtížné), přečtěte si pozorně hlavní etický kodex pisatele, který spočívá v nutnosti být za každou cenu a v každém okamžiku neutrální a pokuste se ho respektovat. Skousněte skutečnost, že může být kdykoli kýmkoli anonymně přepsán, a povzneste se nad to, neb vaším cílem není se zviditelnit, ale přispět pokorně do pokladnice vědění. Pište jednoduše, obezřetně, racionálně, bez emocí a podporujte svůj text četnými referencemi, aby se váš text nestal předmětem pochyb o jeho věrohodnosti. Až toto vše dostanete do krve, pak začněte psát svůj první článek.Svůj text nezveřejňujte, dokud si nejste jisti, že je kompletní. Zdlouhavá práce, ale jednoho dne je článek je připraven ke zveřejnění. Nyní je tedy na čase, aby se zaskvěl v plné své kráse. Stiskněte tedy magické tlačítko "uložit" a vaše práce se zjeví veřejnosti.
O několik hodin později ....
„Cože? Kde to je? Co se stalo?“ 
Váš článek zmizel. 
Aha, pravděpodobně jste zadali špatný odkaz. 
Ne, odkaz je v pořádku a vše ostatní též. 
Nechápete, ale je to opravdu tak. Váš článek byl smazán. Nepříjemné překvapení pro přispěvatele Wikipedie. 
„Ale proč?“ 
Nezbude vám, než dotázat se administrátorů. Víte, že normální uživatel nemůže jen tak smazat článek bez následků, najdete si tedy jméno a stránku toho, kdo tak učinil, a se špatně maskovaným rozechvěním se zeptáte, jak si to mohl dovolit. Když se vám konečně dostane odpovědi, nevěříte svým očím: 
"Je to nesmysl, takže můžu."
Vaše prázdná stránka na vás zírá s posměšným úšklebkem. Začínáte podléhat emocím. Jak je možné říci "je to nesmysl" a odstranit článek, aniž by předtím byly diskutovány jeho nedostatky? Kolik práce vás stálo najít ta správná slova, naplnit stránku odbornými referencemi pro její důvěryhodnost a toto?! „To je neuvěřitelné ! Můj článek je v pořádku, jak jej někdo může odstranit bez udání důvodu? Kdo je to, nějaký expert?!"
Hledáte informace o původci, ale nedozvíte se nic. Je zcela anonymní, skryt za svým nickem. Vaše ruce opustí klávesnici, kde strávily mnoho času, a padnou bezvládně podél těla.
„Ne, to není možné,“ vzpamatujete se vzápětí. Musíte požádat jiného správce o nápravu.
Jeho reakce vypadá zpočátku solidně, ale na jejím konci se dozvíte, že je vše v pořádku. Článek byl smazán, protože neodpovídá "konsensu".
„Jakému konsensu? A konsensus koho?“
Váš text vychází přece z ověřitelných skutečností a je podpořen zástupem literárních zdrojů. Jaké shody by tedy měl být předmětem? Prosím, možná jednotlivosti by mohly být diskutabilní, zapochybujete, ale kompletní text? Jste zmaten.
Dalšího vysvětlení se již nedočkáte. Cítíte bezmocnost a vztek zároveň.
„Jsem profesionál a můj článek je plný mnoha prokazatelných faktů. Vaše chování je bezprecedentní arogance, smazání není argument, smysl textu vám nejspíše není po chuti,“ napíšete v zoufalství „mazači“.
"Pokud budete pokračovat v útocích na jiné uživatele, zablokujeme vám přístup," následuje (tentokrát velmi rychle) reakce administrátora.
Hledíte na ni v šoku, neb jste nepoužil žádného vulgarismu a vaše reakce byla vzhledem k dané skutečnosti ještě velmi mírná. Zakončíte svůj poslední pokus konstatováním, že dané hodnocení vaší osoby coby útočníka považujete za subjektivní a tím korespondence definitivně skončí.
Začínáte chápat, že hlavou zeď neprorazíte. Jediné, co jste se dozvěděl, je existence mechanismu, který je založen na hlasovacím systému, jenž některé informace propustí a některé ne, v určitých případech (jako byl daný příklad) pak nepropustí žádné. Výsledek hlasování je tedy chápán jako všeobecný lidový konsensus, určující co je možné zveřejnit a co nikoli. 

„Kdo se onoho hlasování účastní a proč tak rychle odhlasovali smazání mého příspěvku?“ ptáte se sám sebe. Kdo jsou ti lidé? Odborníci? Tajemné bytosti, bdící dnem a nocí nad znalostní databází Wikipedie, skryté v oblacích na vrcholu virtuálního světového vědomí a zahalené do sítí kabelů internetu? To jistě nikoli, nadpřirozené síly by měly vychování. Není divu, že nemáte chuť pokračovat. Komedie skončila.

Odstranění článku, který může přinést cenné informace, přestože (či spíše právě proto) je poměrně novou záležitostí, nicméně podporovanou stanovisky z odborné literatury dle základních požadavků tzv. „Wikistandardů“, se vyskytuje bohužel téměř častěji, než kdybyste na ně nedbali. Záleží na závažnosti, důležitosti či, chcete-li, na ožehavosti tématu, které zvolíte. Okrajová problematika (jako je v mém případě masami neadorovaná hudba apod.) je zpravidla ponechána zcela bez povšimnutí, zavítáte-li však do sféry společenské, politické či snad dokonce do témat, vzpírajících se fyzikálnímu průkazu či jiným exaktním měřícím metodám, očekávejte pozornost nesrovnatelně vyšší, i kdybyste jen psali o osobnosti, podobnou problematikou se zabývající. Administrátoři encyklopedie vás zasypou odkazy na řadu obskurních pravidel, jichž je tolik, že se v nich uživatel může pouze utopit, což je ovšem  i jejich hlavním účelem. Tato pravidla byla postupně zbytněla a byla upravena tak, aby správcům umožnila především o obsahu rozhodovat , nikoli ho jen nezávisle korigovat, jak je proklamováno,, přičemž sami je zcela běžně nedodržují. Oficiálně instalovaná instituce "hlasování" tedy není projevem demokracie, ale pouze navenek přijatelně vyhlížející prostředek cenzury. Je to snadné, je to přece „demokratické“.…


Je-li tedy možné, aby byla "wikipedistická" pravda definovatelná konsensem, nota bene konsensem anonymních, odborně nepotvrzených kvaziexpertů, absurdita převzala definitivně vládu nad světem informací. Pokud se mnohonárodnostní tým tvůrců a provozovatelů Wikipedie coby nejnavštěvovanějšího zdroje informací, tohoto mechanismu dovolává, nezbývá nestrannému pozorovateli nic než sarkastický škleb a upřímný soucit s jejími oběťmi toužícími po spolehlivém zdroji vědění. Podle „wikipedistické"  logiky bude nejspíše nezbytné hlasovat nejen o vašem článku, ale nepochybně také o tvaru Země.

Díky tomu tedy opět pravda zvítězila nad lží, byvši vykoupena vítězstvím vaší "nenávisti" k cenzorům nad láskou k psaní.  Pokud se navíc rozhodnete tuto svoji zkušenost publikovat, počítejte s tím, že stádní pojídači wikipedistických informací vás označí přinejmenším za konspirátora, spíše však přímo za patologické individuum, které se nepochybně snažilo infiltrovat onu bibli současnosti nějakým svým ujetým subjektivismem.

Coby bývalý dlouholetý přispěvatel české i anglické verze Wikipedie mohu říci, že není podstatného rozdílu mezi psychopatologickým klimatem obou (i když jisté specificky české atributy bychom v "té naší" našli, mají však spíše povahu kvantitativní, než kvalitativní, neb náš smysl dotáhnout absurditu do naprosté dokonalosti je bez limitů). Je tomu tak ze samotné podstaty věci - jedná se o prostředí, přitahující svou povahou anonymního "státu ve státě" frustrovaná individua, jimž velmi levně, pouze za předpokladu plné loajality, předává "pozici", moc a možnost rozhodovat o věcech (chápej o druhých, vzdělanějších), k čemuž nepotřebují prokázat ani svou kvalifikaci, ani totožnost. Ideální prostor, živná půda a příležitost pro deprivanta, zhrzeného polovzdělance, či přizdisráče "sui generis" jak dosíci (bohužel nikoli zcela jen virtuálního) pocitu vlastnictví moci nad druhými a kompenzovat tak dostatečně svůj "minderwertigkeitskomplex". Ostatně, velká část oněch anonymních adminů nevyvíjí v rámci své "zvířecí farmy" žádnou kreativní činnost, jejich "práce" je výhradně destruktivní povahy, zahrnuje tedy pouze mazání příspěvků, které jim nejsou po chuti, eventuálně (pokud jste hodně silný v kramflecích) jejich odstranění pomocí onoho "demokratického hlasování o pravdě", jehož se samozřejmě v hojném počtu účastní. A kdyby pisatel sehnal překvapivě dostatek hlasů na to, že by ono divadlo dopadlo v jejich neprospěch, váš text bude v každém případě sprovozen ze světa na základě nějakého jiného, zcela absurdního důvodu, který není těžké si vycucat z prstu s odkazem na zmutovaná vnitřní pravidla "wikistátu". Paralela s manipulativními technikami iluzorní "rozvinuté" parlamentní demokracie nejen v oblasti ryze sociopatologické se přímo nabízí.

Jedním z průkazů této skutečnosti může být i nejdříve mnohokrát vandalsky bez upozornění, posléze přes vítězné hlasování smazaný článek, nyní pouze již na osobní stránce neúspěšného přispěvatele https://en.wikipedia.org/wiki/User:Askave. Finálním odůvodněním bylo tvrzení, že hlasování neproběhlo korektně, neb se ho zúčastnily i osoby, které do Wikipedie nepřispívají.......

Tedy nezapomeňte, PRAVDA je diktátem většiny, pro mne však ať taková pravda navěky shnije!

                                                                                                               Vladimír Hirsch
Lidové noviny - Neviditelný pes, 25.srpna 2011


Žádné komentáře:

Okomentovat